Hayvan Refahı ve Sağlığı

  • Version
  • Download 24
  • File Size 1.45 MB
  • File Count 1
  • Create Date Kasım 15, 2022
  • Last Updated Ocak 9, 2023

GİRİŞ

Son on yılın sonunda gerçekleştirilen "Tek Dünya Tek Sağlık" kampanyası kapsamında hayvan sağlığı ve halk sağlığı ilişkisi bir kez daha tartışıldı. "Tek sağlık", sağlık ve hastalık kavramını ve konuyu çevreleyen yeni kavramları tanımlayacağız. Evcil hayvanların sağlığı ile insan ve ayrıca vahşi hayvanlar arasındaki karşılıklı ilişkiye bakacağız. Bu modüldeki paylaşılan ekosistem (çevre), genler ve diğer konular nedeniyle, tarımsal ormancılık ve kırsal sistemlerde hastalığa maruz kalma meydana gelebilir. Hayvancılıkta hastalıkların biyolojik, fiziksel, beşeri ve ekonomik nedensel unsurlarını inceleyen bir disiplin olan eko patoloji kavramı da tartışılacaktır.
Modülün ikinci kısmı, yeni Yönetmelik (AB) 2018/848'e göre diğer bulaşıcı olmayan patolojilere ve organik sistemlerde izin verilen tedavilere odaklanacaktır. Konvansiyonel ve alternatif (yeşil terapiler) de tartışılacaktır. Homeopatinin (tıbbi bitkilerle zenginleştirilmiş meralar) rolü üzerine teori ve deneyler anlatılacaktır. Tarımsal ormancılık ve otlatma sistemlerindeki biyogüvenlik, koruyucu hekimlik önlemleri ve bu sistemlerdeki gelişmiş sağlık faktörleri hakkında da bilgi sağlayacaktır. Otlatma sistemlerinde parazit yüklerini azaltmak için profilaktik yöntemlere özel bir odaklanma tartışılacaktır.

e-Modül Editorleri
Candan Karakurt-Türkiye
Dr. Bumin Emre Teke-Türkiye
Dr. Bülent Bülbül-Türkiye
e-Modül Yazarları (soyadı sırasına göre)
Dr. Bülent Bülbül-Türkiye
María de los Angeles Catalán Balmaseda-İspanya
Dr. Antonio Compagnoni-İtalya
Candan Karakurt-Türkiye
Halil İbrahim Kınalı-Türkiye
Begoña Lozano Diéguez-İspanya
Alicia Martín Garcia de la Torre-İspanya
Nicola Louise Noble-İngiltere
Dr. Fatih Özdemir-Türkiye
Dr. Gonzalo Palomo-İngiltere
Phil Stocker-İngiltere
Mehmet Şenarslan-Türkiye
Dr. Bumin Emre Teke-Türkiye
Marcello Volanti-İtalya


Download