Proje Hakkında

“e-Organik” adını verdiğimiz projemiz, Türkiye’den Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BDUTAEM, Koordinatör), Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (KİMEM, Ortak) ve Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (KONTOM, Ortak) İngiltere’den National Sheep Association (NSA, Ortak) İspanya’dan Actyva Sociedad Cooperativa (ACTYVA, Ortak) ve İtalya’dan Humus, rete agricola sociale per la bioagricultura italiana (HUMUS, Ortak) tarafından yürütülecektir. Proje kapsamında, Türkiye (BDUTAEM, Mart 2021’de 5 gün ve Ekim 2022’de 2 gün), İtalya (HUMUS, Eylül 2021’de 5 gün), İspanya (ACTYVA, Mart 2022’de 5 gün) ve İngiltere’de (NSA, Haziran 2022’de 5 gün) uluslararası toplantılar yapılacaktır. İngiltere’de NSA’nın ev sahipliğinde Haziran 2021’de 5 gün Learning/Teaching/Training (LTT) aktivitesi düzenlenecektir. Çoğaltıcı etkinlik olarak her ülkede Eylül 2022’de faaliyetler gerçekleştirilecektir. Projenin ilk 3 ayını hazırlık, takip eden 12 ayını akademik çalışmalar ve somut fikri çıktıların tamamlanması, kalan 9 ayını ise aksaklıkların giderilmesi ve somut fikri çıktıların uygulanması oluşturacaktır.

Projenin somut fikri çıktılarını; e-Platform, e-Ders ve e-Kitap oluşturacaktır. e-Ders’de, organik hayvancılık üzerine; 1) Tarihçe, 2) Mevzuat, Sertifikasyon ve Politikalar, 3) Ekoloji, 4) Yetiştirme, 5) Sağlık ve Refah, 6) Üreme, 7) Besleme, 8) Çiftlik Yönetimi, 9) Etoloji ve 10) Gıda Güvenliği gibi ana eğitim konuları yer alacaktır. e-Dersler, e-Kitap haline getirilecek ve e-Ders gibi e-Platforma yüklenecektir. Uluslararası toplantılarda organik çiftlik ziyaretleri gerçekleştirilecek, çiftçilerle yapılan röportajlar ve çiftlik video çekimleri e-Platforma yüklenecektir. LTT etkinliğinde bazı organik hayvancılık konuları (hastalıklar ve alternatif tedavi yöntemleri, bazı bitkilerin tıbbi özellikleri, beslenme, mevzuat, kurallar ve düzenlemeler, ürün işleme, depolama ve pazarlama vb.) ele alınacak ve organik çiftlik (sığır, koyun, keçi ve kanatlı) ziyaretleri yapılacaktır. Web tabanlı ve mobil uyumlu e-Platform Türkçe-İngilizce dillerinde hazırlanacak ve 10 yıl boyunca hedef kitlenin kullanımına ücretsiz açık tutulacaktır. Ayrıca, e-Platforma bazı Avrupa dillerine (İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Almanca gibi) çevrilebilmesi için dil seçeneği eklenecektir. Böylece, Türkçe-İngilizce dışında farklı dilleri konuşan hedef kitlenin de e-Platformdan yararlanması sağlanacaktır. Çalışma sonunda elde edilen somut fikri çıktıların (e-Ders, e-Platform ve e-Kitap) tüm hakları projenin mali destekçisine ait olacaktır.

IFOAM 2015 yılı Organik Eylem Planı Raporu: 2020 ve sonrası organik hayvan yetiştiriciliğinde ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımının artırılması için e-platformların oluşturulmasını, İngiltere’nin organik bilgi birikimini uluslararası paylaşıma açmasını ve İspanya’nın uluslararası işbirliklerini artırmasını istemektedir. IFOAM Organic 3.0: İyi uygulamaların benimsetilmesi ve daha fazla çiftçinin organik üretime dahil olması için farklı-değişik-yeni fikirler (inovasyon) geliştirilmesini ve uygulanmasını stratejik hedeflerden biri olarak belirlemiştir. AB 7. Çerçeve Programı Sonuç Raporu: Organik market sayısının artışı karşısında organik üretimin yetersiz kaldığını, daha fazla üreticinin organik üretim yapması gerektiğini, bundan önce teknik personellerin eğitiminin sağlanmasını ve ardından üreticilerin organik üretime yönlendirilmesinin uygun olacağını ifade etmektedir. Ayrıca, organik hayvancılıkta elde edilen bilgilerin bir araya toplanıp, kullanılabilir hale getirilmesinin önemine vurgu yapmaktadır. Türkiye Organik Tarım Ulusal Eylem Planı: Organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için en önemli aktörlerden biri olan hedef kitlenin eğitilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu ve benzeri çağrılardan dolayı, projenin ulusal ve uluslararası hedef kitlesini kamuda çalışan (Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım/Hayvancılık Meslek Liseleri, diğer ülkelerde ise ilgili bakanlıklar ve liseler) veteriner hekimler, ziraat mühendisleri ve meslek lisesi öğretmenleri oluşturacaktır.

Proje süresince ve sonraki 10 yıllık dönemde; hedef kitlenin eğitilmesi, projenin kamusal sahiplenilmesi, projenin yaygınlaştırılması, mesleki, bilimsel ve kurumsal kapasitenin artırılması, proje ortağı ülkelerin tanıtımı ve kültürel alışverişe katkı sağlanması, yeni projelerin üretilmesi, organik hayvancılık, hayvan refahı ve sağlığı, çevre ve gıda güvenliği gibi konularda toplumsal bilincin oluşturulması, üreticilerin eğitilmesi ve organik hayvansal üretimin artırılması hedeflenmektedir.