Proje Hakkında

Projenin Adı: e-Organik
Proje Sözleşme Numarası: 2020-1-TR01-KA202-093064
Proje Süresi: 31.12.2020 – 30.12.2022

Proje Ortakları
Türkiye’den Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BDUTAEM, Koordinatör), Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (KİMEM, Ortak) ve Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (KONTOM, Ortak) İngiltere’den National Sheep Association (NSA, Ortak) İspanya’dan Actyva Sociedad Cooperativa (ACTYVA, Ortak) ve İtalya’dan Humus, rete agricola sociale per la bioagricultura italiana (HUMUS, Ortak).

Ulus Ötesi Proje Toplantıları
Projenin amacına ulaşması ve somut fikri çıktıların oluşturulması için, Türkiye (BDUTAEM, Mart 2021’de 5 gün ve Ekim 2022’de 3 gün), İtalya (HUMUS, Eylül 2021’de 5 gün), İspanya (ACTYVA, Mart 2022’de 5 gün) ve İngiltere’de (NSA, Haziran 2022’de 5 gün) ulus ötesi proje toplantıları yapılacaktır.

Learning/Teaching/Training
İngiltere’de NSA’nın ev sahipliğinde Temmuz 2022’de 5 gün Learning/Teaching/Training (LTT) aktivitesi düzenlenecektir. Bu etkinlik kapsamında, proje katılımcıları bazı organik hayvancılık konuları (hastalıklar ve alternatif tedavi yöntemleri, bazı bitkilerin tıbbi özellikleri, beslenme, mevzuat, kurallar ve düzenlemeler, ürün işleme, depolama ve pazarlama vb.) üzerine çalışmalar yapacak ve organik çiftlik (sığır, koyun, keçi ve kanatlı) ziyaretleri gerçekleştireceklerdir.

Çoğaltıcı Etkinlikler
Hedef kitlenin, nihai yararlanıcıların ve paydaşların katlımı ile Türkiye (BDUTAEM), İngiltere (NSA), İtalya (HUMUS) ve İspanya’da (ACTYVA) projenin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği adına Eylül-Aralık 2022 tarihleri arasında 1 günlük çoğaltıcı etkinlik faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Proje Çalışmaları Takvimi
Projenin ilk 3 ayını hazırlık, takip eden 12 ayını akademik çalışmalar ve somut fikri çıktıların tamamlanması, kalan 9 ayını ise aksaklıkların giderilmesi ve somut fikri çıktıların uygulanması oluşturacaktır.

Projenin Somut Fikri Çıktıları
Projenin somut fikri çıktılarını; e-Platform, e-Dersler ve e-Kitap oluşturacaktır. e-Dersde, organik hayvancılık üzerine: 1) Tarihçe, 2) Mevzuat, Sertifikasyon ve Politikalar, 3) Ekoloji, 4) Etoloji, 5)Yetiştirme, 6) Hayvan Refahı ve Sağlığı, 7) Üreme, 8) Beslenme, 9) Çiftlik Yönetimi ve 10) Gıda Güvenliği ana eğitim konuları yer alacaktır. e-Dersler, e-Kitap haline getirilecek ve e-Ders gibi e-Platforma yüklenecektir.
Web tabanlı ve mobil uyumlu e-Platform Türkçe-İngilizce dillerinde hazırlanacak ve 10 yıl boyunca hedef kitlenin kullanımına ücretsiz açık tutulacaktır. Ayrıca, e-Platforma bazı Avrupa dillerine (İtalyanca, İspanyolca gibi) çevrilebilmesi için dil seçeneği eklenecektir. Böylece, Türkçe-İngilizce dışında farklı dilleri konuşan hedef kitlenin de e-Platformdan yararlanması sağlanacaktır.
Not: Çalışma sonunda elde edilen somut fikri çıktıların (e-Ders, e-Platform ve e-Kitap) tüm hakları projenin mali destekçisine ait olacaktır.

Projenin Hedef Kitlesi
Projenin ulusal, uluslararası ve AB düzeyinde hedef kitlesini; Veteriner Hekimler, Ziraat Mühendisleri ve Tarım Meslek Lisesi Öğretmenleri oluşturacaktır.

Bu Projeyi Neden Yaptık?
IFOAM 2015 yılı Organik Eylem Planı Raporu: 2020 ve sonrası organik hayvan yetiştiriciliğinde ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımının artırılması için e-platformların oluşturulmasını, İngiltere’nin organik bilgi birikimini uluslararası paylaşıma açmasını ve İspanya’nın uluslararası işbirliklerini artırmasını istemektedir.
IFOAM Organic 3.0: İyi uygulamaların benimsetilmesi ve daha fazla çiftçinin organik üretime dahil olması için farklı-değişik-yeni fikirler (inovasyon) geliştirilmesini ve uygulanmasını stratejik hedeflerden biri olarak belirlemiştir.
AB 7. Çerçeve Programı Sonuç Raporu: Organik market sayısının artışı karşısında organik üretimin yetersiz kaldığını, daha fazla üreticinin organik üretim yapması gerektiğini, bundan önce teknik personellerin eğitiminin sağlanmasını ve ardından üreticilerin organik üretime yönlendirilmesinin uygun olacağını ifade etmektedir. Ayrıca, organik hayvancılıkta elde edilen bilgilerin bir araya toplanıp, kullanılabilir hale getirilmesinin önemine vurgu yapmaktadır.
Türkiye Organik Tarım Ulusal Eylem Planı: Organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için en önemli aktörlerden biri olan hedef kitlenin eğitilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Bu çağrılara istinaden, böyle bir projenin yapılması gerekli görülmüştür.

Projenin Amacı ve Hedefleri
Proje süresince ve sonraki 10 yıllık dönemde; hedef kitlenin eğitilmesi, projenin kamusal sahiplenilmesi, projenin yaygınlaştırılması, mesleki, bilimsel ve kurumsal kapasitenin artırılması, proje ortağı ülkelerin tanıtımı ve kültürel alışverişe katkı sağlanması, yeni projelerin üretilmesi, organik hayvancılık, hayvan refahı ve sağlığı, çevre ve gıda güvenliği gibi konularda toplumsal bilincin oluşturulması, üreticilerin eğitilmesi ve organik hayvansal üretimin artırılması amaçlanmakta ve hedeflenmektedir